“งานครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลินิกวัยทอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ แถลงข่าว “ครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เพื่อเผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าในด้านการรักษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีกิจกรรมเสวนาเนื่องใน “วันวัยทองสากล” และ “วันโรคกระดูกพรุนโลก” ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณรินลณี ศรีเพ็ญ และคุณศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา และคุณปัทมา ปานทอง ร่วมเป็นแขกรับเชิญ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการดูแลสุขภาพของตนเอง ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์