ครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ และนางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (104 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้ามัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

error: Content is protected !!