คณะ ปธพ. รุ่นที่8 ศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 จำนวน 155 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปธพ.4) ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดให้คณะศึกษาดูงานได้รับชมวิดีทัศน์แนะนำอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารคณะแพทยศาสตร์ฯและการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ ในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานรุ่น ปธพ.8 และคณะนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 มอบของที่ระลึก ให้กับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้นำคณะศึกษาดูงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน ก่อนเข้ารับศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาทิ ศูนย์หลอดเลือดสมองครบวงจร (Stroke Center), ศูนย์ทางเดินอาหารครบวงจร (GI Center), Blood Bank, Lab : จุลชีววิทยา,เวชศาสตร์ชันสูตร, Emergency Room ห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร, เยี่ยมชมหอผู้ป่วยพิเศษ และสามัญ, Building Automation System ระบบควบคุมความปลอดภัย, การบริหารงานระบบ Logistic เป็นต้น และบริการทางการแพทย์ อาคาร สธ. อาทิ Healthy Aging Clinic ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยสุขภาพดีครบวงจร, Parkinson center ศูนย์พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ, Dementia Day Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมครบวงจร, Advanced Geriatric Rehabilitation การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุ เป็นต้น