กินอย่างไรห่างไกล NCDs (Asian Dietitian’s Day)

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน Asian Dietitian’s Dayกินอย่างไรห่างไกล NCDs ” พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน เช่น การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ซุ้มอาหารเสริมทางการแพทย์ และเกมทายปัญหาเสริมความรู้ด้านโภชนาการ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ โถงล่าง อาคาร 14 ชั้น  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง ได้ที่
ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร. 086 337 8941