กิจกรรมงานประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคจากหลายสถาบันร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ ทั้งนี้ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์