การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านแผนและงบประมาณ รักษาการหัวหน้าศูนย์กฏหมาย เป็นประธานเปิดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา ณ ห้องประชุม 1216 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์