การประชุมวิชาการ OB&GYN : Update & Practical 2019

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ
เข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2562
OB&GYN : Update & Practical 2019
Women’s Health NOW and NEXT
22-24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด :
1. งานประชุมวิชาการ
2.กำหนดการ

ดาวน์โหลด : ใบลงทะเบียน