กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย นำโดย นางสาวสาวิตรี แก้วพวงงาม กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด นางอัญชลี ชาลีจันทร์ ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนผู้จำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบจำนวน 1 เตียง หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น ชุดป้องกันเชื้อ หรือ Personal Protective Equipment Suit (PPE Suit) จำนวน 100 ชุด หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 10 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อ.พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นางสาวโสภิดา ชิตนุกูล หัวหน้าหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอานันทมหิดล