รู้จักวัณโรค


วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อมัยโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) ซึ่งติดต่อกันได้ทางการหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไป จากการพูด จาม ไอ ของผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งวัณโรคสามารถเป็นได้ทุกอวัยวะของร่างกาย แต่ที่พบบ่อยคือ “วัณโรคปอด”

อาการของวัณโรคปอด มีดังนี้

  • ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
  • ไอมีเลือดปน
  • ไข้เรื้อรัง
  • เหงื่อออกมากตอนกลางคืน
  • น้ำหนักลด

การรักษา

สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยา

การป้องกัน

การป้องกันตนให้ห่างไกลจากวัณโรค คือ

  • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อได้
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค
  • ผู้ที่มีอาการไอ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย
  • หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วย ได้ที่

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคาร ภปร ชั้นล่าง
โทร 0-2256-5487