รู้จักมะเร็งในช่องปาก


จะนำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับโรคมะเร็งช่องปากว่ามีอาการอย่างไร ปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่ทำให้เกิดโรค รวมถึงวิธีการรักษาและการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง ปัจจุบันมะเร็งช่องปากเป็นโรคที่พบใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย โดยเซลล์ส่วนใหญ่ของมะเร็งช่องปากเป็นชนิด Squamous Cell Carcinoma ที่มีความรุนแรงสูง และก่อให้เกิดอัตราการตายสูงมากกว่าร้อยละ 50

อาการ : ลักษณะเด่น แดง – ขาว – แผล – ก้อน

 • รอยโรคคล้ายแผลร้อนใน และอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 – 3 สัปดาห์
 • ต่อมาเกิดเป็นก้อนบวมโต เป็นก้อนเนื้อ ผู้ป่วยอาจรู้สึกเหมือนมีก้อนติดอยู่ในลำคอ
 • อาจมีอาการชา เจ็บปวด หรือมีเลือดไหลในช่องปากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • มีอาการกลืน เคี้ยวอาหารลำบาก พูดและอ้าปากได้น้อย เสียงเปลี่ยน เจ็บในหู
 • น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยเสี่ยง

 • การสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้น 6 เท่า
 • การดื่มสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูบบุหรี่ร่วมกับดื่มสุรา เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น 15 เท่า
 • การเคี้ยวหมากพลู สูบยาเส้นหรือยาฉุน มีสารก่อมะเร็งเจือปนอยู่
 • พันธุกรรม ผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งช่องปาก มีความเสี่ยง
 • เพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไป
 • มีบาดแผลเรื้อรังในช่องปากจากฟันผุ ฟันบิ่น ฟันปลอมหลวม ที่ท􀄞ำให้เกิด
 • การระคายเคืองซ􀄞้ำๆ จนเนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง
 • โรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma Virus) ซึ่งเป็นเชื้อที่ท􀄞ำให้เกิดมะเร็ง
 • ปากมดลูกพบว่าสามารถท􀄞ำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้ โดยเฉพาะสายพันธุ์ 16 (HPV16)

การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในช่องปาก

 • ลดความเสี่ยงในการท􀄞ำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก เช่น ลดการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเคี้ยวหมากพลู การสูบยาเส้นหรือยาฉุน
 • รับประทานอาหาร ผักและผลไม้หลากหลายชนิดที่อุดมไปด้วยวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ
 • หมั่นตรวจสุขภาพของช่องปากและฟันทุก 6 เดือน หากมีความผิดปกติใดๆ เช่น ฟันผุ ฟันบิ่น ฟันปลอมหลวม ให้รีบไปพบทันตแพทย์

การรักษา

มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การใช้รังสีรักษา การรักษาด้วยเคมีบำบัด การใช้ยาเจาะจง
เซลล์มะเร็ง (Target Drug Therapy) โดยแพทย์อาจใช้วิธีดังกล่าวข้างต้นร่วมกันมากกว่า 1 วิธี