NPS RICE มอบชุด PPE

NPS RICE โดย อ.พญ.ณฐรักษ์ ชัยจิตรารัชต์ อาจารย์แพทย์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต