“Love and Share” ความงดงามแห่งการให้ สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Love and Share”  ความงดงามแห่งการให้ ด้วยการสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับผู้ป่วย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ศิลปินนักแสดงที่ให้เกีรยติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและมีความทรงจำที่สวยงาม ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ ชั้น 14 อาคาร สก