CU Freshy 12 มอบข้าวกล่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

“น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512 ” CU Freshy 12 โดย รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานกรรมการน้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512 พร้อมด้วยคุณมกรา อนะมาน คุณสมศักดิ์ แสงนิภา คุณภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร และคุณมลวิภา ตันวุฒินันท์ มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง พร้อมอาหารว่างและน้ำผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน โดยมี นางอัญชลี โสตพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจการองค์กร พร้อมด้วย อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ