3เอ็ม ประเทศไทย มอบเครื่องมือแพทย์

3เอ็ม ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ โดยคุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย และคณะ ร่วมมอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ Bair Hugger (เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน,เครื่องเป่าลมร้อน) มูลค่า 85,000 บาท, Cardio Steth มูลค่า 6,700 บาท, Tegaderm CHG 4 กล่อง มูลค่า 20,000 บาท, Single Ped 1 กล่อง มูลค่า 24,610 บาท, Single Steth 3 กล่อง มูลค่า 46,454 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ น.ส.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต