โครงการ “แบ่งปันตำราเรียนแพทย์ สู่แพทย์ชนบท ปี 2566”

อาคารหอพักแพทย์นวไชยยันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันตำราเรียนแพทย์ สู่แพทย์ชนบท ปี 2566”

บรรยากาศงานเสวนา”อยากปลูกถ่ายไต…ไม่ใช่เรื่องยาก”

ฝ่ายอายุรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “อยากปลูกถ่ายไต…ไม่ใช่เรื่องยาก”

ด้วยรักและผูกพัน 2566

งาน “ด้วยรักและผูกพัน 66” เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2566

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และ ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ผู้บริหารต้อนรับ คณะฝึกปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surver , Is-UHosNet )

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surver , Is-UHosNet ) การตามรอบ สำหรับพยาบาล เคือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

งานเสวนาโรคมะเร็งในวัยรุ่น (Teenagers with cancer) ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาเรื่อง โรคมะเร็งในวัยรุ่น (Teenagers with cancer) ครั้งที่ 2

กิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย ประจำปี 2566

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน Asian Dietitian’s Day 2023 ประจำปี 2566 “วันนักกำหนดอาหารเอเชีย ประจำปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “สูงวัยยุคใหม่ ใสใจโภชนการ”

งานแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

“Global Collaboration to Improve Stroke Care in Thailand and Beyond” ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “Global Collaboration to Improve Stroke Care in Thailand and Beyond”

กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม CU HEMATOLOGY (กลุ่มโลหิตวิทยา) กลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม CU HEMATOLOGY (กลุ่มโลหิตวิทยา) กลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ได้เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันผลงาน ในงานประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2023 ( IQPC-2023 ) และได้รับรางวัล Excellent (Gold) ยอดเยี่ยม

พิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จาก บริษัทวอลท์ดีสนี่ southeast asia

ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และมอบทุนสนับสนุนวิชาการ “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ และคุณหญิง” ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

error: Content is protected !!