โครงการ save เรา save หมอ มอบชุด PPE

นางทยา ทีปสุวรรณ พร้อมด้วยสมาชิก “โครงการ save เรา save หมอ” มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต