โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานสภาหอการค้าไทย ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมอบโล่ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นพันธมิตรสนับสนุนภารกิจ ร่วมให้บริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 25 แห่ง ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 60 หน่วยงาน เข้าร่วมรับมอบ สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(ดินแดง) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา