โครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด”

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โครงการ ” แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด ” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อเชิญชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิรามาธิบดีฯ