โครงการ “ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7” “พี่น้องผองเพื่อน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และชมรมคนรักษ์ตับได้จัดงาน ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7 “พี่น้องผองเพื่อน” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตหลังการเปลี่ยนตับ 1” โดย รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ และหัวข้อ “หลังเปลี่ยนตับกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น โดย อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ เพื่อส่งเสริมแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพ เป็นการสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ได้รับการเปลี่ยนตับและญาติ ให้มีส่วนร่วมในการรักษาจิตใจซึ่งกันและกัน ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา