โครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 6 มกราคม 2563 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) จัดโครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ Simulation & CPR Center อาคาร ส.ธ. ชั้น 16 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย