โครงการวางระบบการพัฒนาผู้นำ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการวางระบบการพัฒนาผู้นำ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Leadership Development and Succession Plan System Design) เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเป็นระบบ โดยมี อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร กรรมการผู้จัดการ Think People Consulting Co., Ltd เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์