โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน และคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเบื้องต้น ณ อาคาร ภปร