โครงการดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCov19)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมโครงการดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCov19) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาล และคณะผู้บริหาร นำเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมอาคารหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Field cohort ward) เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในการทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย