แบรนด์เสื้อผ้า TOO CUTE TO BE COOL มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอลีสญาฌ์ ทอย จากแบรนด์เสื้อผ้า TOO CUTE TO BE COOL มอบเงินบริจาค จำนวน 140,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!