แถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.เพิร์ทโฮลด์ เลสโก ผู้ประสานงานโครงการ ENeA SEA มหาวิทยาลัยลุดวิค แมกซิมิเลี่ยน ประเทศเยอรมนี รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้าโครงการ CU ENeA SEA ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต” ความสำเร็จ“ครั้งแรก ในวงการแพทย์อาเซียน” ของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือ e-learning เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต ได้แก่ โภชนาการสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร การให้นมแม่ โภชนาการทารกและเด็กเล็ก โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้อง 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์