แกร็บ ประเทศไทย มอบส่วนลดค่าส่ง

แกร็บ ประเทศไทย นำโดย ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมส่งกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบส่วนลดค่าส่งเมื่อสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด สำหรับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ส่วนลด 20 บาท ต่อครั้ง เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาท จากร้านที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต