เอสอี บิช กรุ๊ป ร่วมกับ EA และกลุ่มพันธมิตร มอบเงินบริจาค

เอสอี บิช กรุ๊ป ร่วมกับ EA และกลุ่มพันธมิตร โดยคุณสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ และคุณสักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ บริษัท ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคเงิน จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต ณ ศาลาทินทัต