เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน Medical Procedure Tray/Surgical Tray จำนวน 8,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ใส่อุปกรณ์เติมน้ำเกลือ เจาะเลือด ล้างแผล ผ่าตัดเล็ก โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ศาลาทินทัต