เพื่อนเกริก KI 23 ร่วมบริจาคสิ่งของ มอบชุด PPE และหน้ากากเซฟตี้

เพื่อนเกริก KI 23 ร่วมบริจาคสิ่งของ มอบชุด PPE จำนวน 21 ชุด และหน้ากากเซฟตี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต