เปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro” ที่ปรับปรุงจาก ศูนย์อาหารศาลาปริญญาทัศนียกุลเดิม ที่มีความทรุดโทรมให้มีความทันสมัย สวยงาม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและสุขอนามัย เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และคณะกรรมการร้านค้า ร่วมพิธี ณ ศูนย์อาหาร ฬ Bistro อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย