เปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่าย ออร์โธปิดิกส์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้บริการให้ผู้ป่วยที่ต้องการกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อเสริมสร้างภาวะสูญเสียกระดูกและเอ็นจากสาเหตุต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปนิรัติศัยกุล หัวหน้าฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำชมสถานที่ ณ ชั้น 4 อาคารนวมินทราชินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์