ประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020) ในชื่อรูปแบบงาน “I will survive”โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ซึ่งงานประชุมวิชาการประจำปีนี้ได้รวบรวม ความเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้ต่างๆ และการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตจริง ทั้งด้าน Advanced resuscitation และ Survival guide โอกาสนี้ยังมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ Real life practice หรือ Data-driven ED เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยไปพร้อมๆกับดูแลตนเอง ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย