เชิญชวนร่วมงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ติดต่อบริจาคได้ที่ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4382 , 02-256-4505 หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” เลขบัญชี 045-2-88000-6 พร้อมแฟกซ์ใบนำฝากเงิน และรายละเอียดการบริจาคได้ที่ 02-251-7901 เพื่อนำหลักฐานใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาค และนำส่งกลับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้บริจาคทางไปรษณีย์