เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมส่งมอบความห่วงใยต้านภัยโควิด-19 บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต