อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้มอบและอวยพรปีใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับทีมประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกและปฏิทินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563 อาทิ
         คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บมจ. บีอีซี เวิลด์ และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)  คุณพรรณทิพย์  กลกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และคุณสหภพ โสตทิพย์ ผู้จัดการแผนกข่าวสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์

         คุณองอาจ โพธิวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์

         คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์ วันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตวิทยุ-โทรทัศน์ บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส.100) คุณวรนุช เย็นชมชื่น ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ณ อาคารตึกไทย สถานีวิทยุ จส.100  

          คุณสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุจุฬาฯ คุณภาวิณี ธรรมนนทิกุล หัวหน้าฝ่ายข่าว และคุณอรอุมา พงษ์แสง ผู้ผลิตรายการ ณ อาคารวิทยะพัฒนา

          คุณมาทินี จันทสุวรรณโณ บรรณาธิการอาวุโส สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และคุณวันฤดี ยมวรรณ บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

          คุณธนชัย ครุธบุญยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและออกอากาศ และคุณบงกช อักษรดี รอง ผอ.รก.ททบ 5 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

         คุณพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คุณศยามล เรียงจันทร์ บรรณาธิการข่าวสังคม ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

         คุณวิจิตรา โรจนประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติงานเลขาผู้บริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวสด ณ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

         คุณ น.รินี เรืองหนู บรรณาธิการโต๊ะคุณภาพชีวิต หนังสือพิมพ์มติชน และคุณชุติมา นุ่นมัน บรรณาธิการข่าวสิ่งแวดล้อม ณ หนังสือพิมพ์มติชน

         คุณสมพร กิจพรประเสริฐ บรรณาธิการข่าวสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT,ช่อง 11) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT,ช่อง 11)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ คุณอณันญา ตั้งใจตรง บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม และคุณปิยะกมล เดชนิมิตชัย บรรณาธิการข่าวสังคม ณ อาคารปฏิบัติการ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์