อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “HEALTHCARE INNOVATION TRAINING & ENTREPRENEURSHIP EXPLORATION 2020”

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ University Technology Center แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พร้อมด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.),  บริษัท SCG chemicals จำกัด และ บริษัท Valor Health จำกัด) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น  Healthcare Innovation Training & Entrepreneurship Exploration 2020” สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ประกอบการในวงการแพทย์ที่ต้องการพัฒนางานบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ วันที่ 24-26 มกราคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น ณ.ห้อง Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โดยมุ่งเน้นให้ผู้อบรม

1) เห็นปัญหาจริงในวงการแพทย์จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

2) เปลี่ยน mindset

3) สร้างวิสัยทัศน์และการตระหนักรู้เพื่อแก้ปัญหา

4) รู้กระบวนการพัฒนางานบริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ขายดีทั้งในและต่างประเทศ

(อบรมเป็นภาษาอังกฤษ มีเอกสารประกอบการบรรยายและอาหารบริการตลอดการอบรม) เปิดให้ผู้สนใจไม่จำกัดอายุที่มีฝันจะพัฒนานวัตกรรมของตนให้ประสบผลสำเร็จ  สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://book.cmic.md.chula.ac.th/hitee2020/register