สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto)


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto) และระบบ Tele presence จำนวน 1 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้จากระยะไกล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หุ่นยนต์ “Pinto” ปิ่นโต Quarantine Delivery robot เป็นโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่า พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีคุณสมบัติเด่น สามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกล ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และมีขนาดค่อนข้างเล็ก ทำให้สามารถเคลื่อนที่รอบตัวคนไข้บนเตียงได้ ผู้ใช้ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ไม่สะสมให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ การติดตั้งง่าย สามารถใช้งานได้ทันที

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้นำหุ่นยนต์ปิ่นโต มาใช้บริเวณห้องฉุกเฉิน ซึ่งสามารถทำงานช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในด้านการขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ