สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็งชาตึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และพาชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องต่างๆ รวมถึงพาเยี่ยมชมบูธจัดกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ ชั้น 2 อาคาร ภปร

ทั้งนี้ประชาชนทั่วผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็งชาตึง ได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ ชั้น G อาคาร ภปร และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพ อาทิ ออฟฟิศซินโดรม ปัญหาอาการปวด ปัญหาอาการชามือ วัดไขมันในร่างกาย ตรวจสุขภาพเท้า และการวัดการทรงตัว ประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย