สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เนื่องด้วย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมงาน สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมพิธีสักการะและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ณ ลานลีลาวดี และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารจักรพงษ์ และเผยแพร่ผลงานการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ E-Poster และ Digital signage ภายในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม พ.ศ.2563