สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย ประธาน สร.กฟภ. และคณะกรรมการบริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต