สมเด็จพระวันรัต มอบเงินบริจาค

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 8,947,514.50 บาท จากเงินมรดกของนางรัตนา ชวนะ ที่มีวัตถุประสงค์บริจาคเพื่อการกุศล และใช้สำหรับศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร