กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์

พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทาน “เครื่องอัลตราซาวด์” แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการจัดซื้อ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต โดยมีนางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบให้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต และ ผศ.(พิเศษ)นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี วิสัญญีแพทย์ หน่วยเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต