สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบชุดปลอดเชื้อ PPE

นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ พร้อมด้วยสมาชิก สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบชุดปลอดเชื้อ PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต