สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์คณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต