สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน มอบเงินและชุด PPE

คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย และ คุณศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนผู้ร่วมบริจาคของสมาชิกสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท และชุด PPE เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12