สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย คุณวิชาญา ตั้งสง่า นายกสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทน มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Hemodialysis กับผู้ป่วยไตวายในหอผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 1,050,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล และนางนันทา มหัธนันท์ หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต