สมาคมจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สมาคมจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายสัญญา นักทำนา หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ  ณ อาคารอำนวยการ