สมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา”

นางประภาศรี บุนนาค ภรรยา นพ.สรวง บุนนาค แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 7 บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ นางสุจิรา หลักศิลา) โดยมี รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต