สมทบทุน กองทุน “ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy” มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุน “ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy” โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาทินทัต