สมทบทุนการพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก และส่วนขยายของอาคาร ภปร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสง่า เปี่ยมใจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนการพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก และส่วนขยายของอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต
บริษัท ดิจิตอลเซิร์ฟ จำกัด โดยคุณอรรถสิทธิ์ พวงพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบ